In de bijeenkomsten met inwoners vanaf 2021 werd aangegeven dat er weinig bekend is over de Galgenhaar, dat het mooi zou zijn hier meer bekendheid aan te geven. In de Middeleeuwen was hier op de Galgenhaar het Hogehals gericht van Twente. De boeren van de Marke 'Hekzeloe' waren verplicht het Gerecht en de Sweepsgalge te onderhouden.

Door enkele inwoners en Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel is er in overleg met Staatsbosbeheer een nieuwe wandelroute uitgezet welke op 22 juni 2024 geopend zal worden.


Door de samenwerking met Landschap Overijssel in kader van Dorpslandschappen is er van het overgebleven budget een doorkijkvenster aangeboden aan de inwoners van Hoge Hexel. Deze is geplaatst bij 't Skoap'nskot. Op dit doorkijkvenster zijn de schaapskooi, school en meesterswoning te zien. Ook wordt er kort iets over de historie van de schaapskooi verteld.


Workshop

Graffiti voor Kinderen

Workshop

Tekenen voor Volwassenen

Voorstelling

Het zal oons 'n zorg wean


Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel heeft meerdere wandelroutes uitgezet in Hoge Hexel en onderhoud deze. In 2023 is er naast het ommetje Hoge Hexel en ommetje de Barkel een nieuw ommetje bijgekomen, het ommetje Janninksbos. Startpunt: 't Skoap'nskot, Piksenweg 6b.


Samen met Landschap Overijssel hebben we meegewerkt aan het project Dorpslandschappen. Hierin zijn inwoners van Hoge Hexel meegenomen op een fietstocht om de leefomgeving te verkennen van je eigen omgeving. Daarnaast is een avond geweest waar meer over het ontstaan van het landschap van Hoge Hexel is verteld. Het project is afgesloten met een film over het ontstaan van Hoge Hexel waar enkele inwoners hun verhaal vertellen.


Circusspeelplaats voor Kinderen

Workshop Schilderen voor Volwassenen


Ingrid Groeneveld heeft een schilderijenveiling gehouden in het Kulturhus.


Door Bob Radstake is er een blijvend levend kunstwerk op de Barkel gerealiseerd. Samen met leerlingen van het Zonecollege, de basisscholen uit Wierden en enthousiaste vrijwilligers. Het resultaat is een prachtig vlechtwerk van berkentunnels.


Tijdens de Open Monumentendag was er in Hoge Hexel veel te zien. Het Skoap'nskot, Atelier de Scharlerbelt, Erve Kloasboer, Monument Oude Zwolseweg, Monument de Vossenbosch, een grafheuvel, de Barkel en de Hervormde Kerk hadden de deuren geopend. 


Workshop Lego Kunstwerk voor de Kinderen

Workshop Schilderen voor Volwassenen


Samen met de cultuurmakelaar van de gemeente Wierden is het plan Verhalend Cultuur Landschap Hoge Hexel gestart. Vanuit dit plan is er geleidelijk aan een samenwerking gekomen tussen verschillende werkgroepen en stichtingen om zo samen Hoge Hexel op de kaart te zetten op het gebied van kunst, cultuur, muziek en natuur. 


Maak jouw eigen website met JouwWeb